• Voor iedereen een heel gelukkig nieuwjaar vol met nieuwe kansen.

  Bijna is het zover en is 2018 echt voorbij. Geniet van een gezellig oudejaarsavond, maar hou het ook voor andere om je heen gezellig. Denk aan de mensen om je heen wanneer je vuurwerk afsteekt, en doe het veilig. Lees verder

 • Fijne kerstdagen & een Gelukkig nieuwjaar

  De fractie VVD Uithoorn – de Kwakel wenst alle burgers van de gemeente Uithoorn een prachtige Kerst en een Gelukkig Nieuwjaar toe. Lees verder

 • Uithoorn strijdt voor minder overlast Schiphol.

  Steeds meer mensen in Uithoorn en De Kwakel hebben last van vliegtuiglawaai, met name veroorzaakt door startende vliegtuigen vanaf de Aalsmeerbaan. Bovendien maken ze zich zorgen over de luchtkwaliteit en fijnstof. ‘Onacceptabel’ was dan ook de eerste reactie van de raadsfracties in de werkgroep Schiphol van de gemeente Uithoorn, toen uit de onlangs verschenen concept-Milieueffectrapportage (MER) bleek dat Schiphol kan groeien naar 540.000 vluchten per jaar als de 4e baan regel wordt losgelaten. De 40.000 extra vluchten komen volgens de concept-MER grotendeels ten laste van de Aalsmeerbaan en de Zwanenburgbaan. Lees verder

 • Waarnemend burgemeester aanbevolen als nieuwe burgemeester.

  De heer P.J. Heiliegers is door de raad gekozen als aanbeveling voor de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Lees verder

 • De VVD over de Programmabegroting 2019

  © Michael

  Heeft de VVD niets te klagen? Nee, eigenlijk niet, de VVD zou het college een hart onder de riem willen steken, en spreek de hoop uit dat de ingeslagen weg de komende 3,5 jaar gevolgd kan blijven worden. Maar als VVD hebben we wel een paar wensen en aandachtspunten: Lees verder

 • Word Lid met het VVD-introductielidmaatschap

  Het introductielidmaatschap is bedoeld om kennis te maken met de VVD. Als je eerder lid bent geweest, kun je hier geen gebruik van maken. Het lidmaatschap stopt automatisch op 1 juli 2019, je zit nergens aan vast. Je bepaalt zelf of je daarna lid wilt blijven. Lees verder

 • EEN WERELD OM DOOR TE GEVEN AAN ONZE KINDEREN

  “Ruim je eigen rotzooi op.” Kinderen zullen het niet snel tegen ons zeggen. Maar het is wel wat we moeten doen. Want wij willen onze wereld schoon Doorgeven aan onze kinderen. Lees verder

 • Interview Michael Bouwmeester met het witte weekblad.

  © Michael

  De komende vier jaar gaat hij zich met name richten op de onderwerpen sport, cultuur en educatie. Een grote wens van de VVD is de komst van een derde sporthal in de gemeente. "Of de sporthal er echt binnen vier jaar staat is de vraag, maar het moet wel lukken om de komende jaren daar harde beslissingen over te nemen." Lees verder

 • Interview Daan Egberts met het witte weekblad

  De komende jaren ga ik me richten op een aantal onderwerpen. De bereikbaarheid van Uithoorn vind ik heel belangrijk. Hetzelfde geldt voor de doorstroming binnen Uithoorn. Bijvoorbeeld voor fietsers. Voor een buitenstaander zijn de fietsroutes binnen Uithoorn Lees verder

 • Interview Nick Bergman met het witte weekblad

  De komende jaren staan de gemeente nog heel wat uitdagingen te wachten. Zo is de druk op de woningmarkt in de regio hoog. “Op dat vlak zullen keuzes gemaakt moeten worden. Willen we doorgaan op de huidige voet, of kiezen we voor verstedelijking? Over het algemeen beschouwen we het groen als een kostbaar goed. Maar er is ook woningbouw nodig. Dat kan in de toekomst gaan wringen.” Bergman wil zich inzetten voor een duurzame invulling van de openbare ruimte. “Met duurzaam bedoel ik niet per definitie groen. Het gaat om kiezen voor een invulling waardoor het ook in de toekomst prettig wonen in Uithoorn is.” Lees verder

 • Avond 4 daagse.

  © Michael

  Maandag 28 mei was het weer zover Avond 4 daagse 2018 ging van start. Lees verder

 • Coalitieakkoord

  Donderdag was het dan zover, het coalitieakkoord werd ondertekend en gepresenteerd in de raad.!!!. Lees verder

 • De gemeenteraad zoekt een nieuwe burgemeester voor Uithoorn.

  De gemeenteraad zoekt een nieuwe burgemeester voor Uithoorn. De gemeenteraad gaat bekijken wat voor type persoon dit moet zijn en is benieuwd hoe u hierover denkt. Fijn dat u uw mening wilt geven! Lees verder

 • Coalitieakkoord

  Overeenstemming Coalitieakkoord is bereikt. Lees verder

 • Marvin Polak niet langer beschikbaar als wethouder

  De VVD Uithoorn – De Kwakel heeft aangekondigd dat de huidige wethouder, Marvin Polak, niet langer beschikbaar is voor een volgende college periode. Lees verder

 • Bereikbaar, nu en in de toekomst!

  Voor de VVD is de bereikbaarheid van onze gemeente van groot belang. Want als je het hebt over een fijne gemeente om te wonen, is het essentieel dat je er snel en makkelijk kan komen. Zeker als je werkt of op school zit in een andere gemeente. En dan bedoelen we niet alleen per auto, maar ook per fiets en met het openbaar vervoer. Lees verder

 • Sport is er voor iedereen!

  De VVD vindt sport en beweging heel erg belangrijk en daarom investeert de VVD daar ook in. Niet alleen dat sporten leuk en gezond is, is het ook erg goed voor jong en oud en voor de sociale contacten. Omdat wij het belangrijk vinden dat ieder kind kan sporten heeft onze Gemeente het Jeugdsportfonds. Ouders die het financieel minder hebben kunnen via dit fonds toch hun kind lid maken van een sportvereniging. Lees verder

 • Gebruik van de aso-wet

  Soms gaan inwoners gebukt onder woonoverlast. Dat kent vele vormen. Een hond die dag en nacht blaft, ernstige vervuiling in en rondom de woning, buren die laat in de nacht luidruchtige gasten over de vloer hebben. Op initiatief van de VVD is er sinds vorig jaar de aso-wet (Wet aanpak woonoverlast), die maakt dat we mensen kunnen aanpakken die langdurig voor overlast zorgen. Lees verder

 • Hart voor je buurt hebben

  Een fijne buurt waar jong en oud zich thuis voelt maken we samen; met én voor elkaar! Elkaar begroeten, helpen met kleine klusjes, de buurt schoon houden en wellicht samen wat leuke activiteiten organiseren. Het zijn maar een paar voorbeelden om een gezellige sfeer bij u in de buurt te creëren. Lees verder

 • Nick Roosendaal blikt terug op 16 jaar raadswerk

  De plek waar ik me voor inzet en me thuis voel: met hart voor ons dorp Uithoorn aan de Amstel. Waar het goed is om te wonen voor jong en oud. Ruimte voor gezinnen. Waar mensen voor elkaar klaar staan. Waar ruimte is voor eigen keuzes en waar iedereen zijn of haar talenten verder kan ontwikkelen. Lees verder