Nieuws

 • Uithoorn geeft opnieuw gratis cursus politiek voor haar inwoners.

  De cursus Politiek Actief gaat 25 februari 2020 van start onder het motto ‘Jouw gemeente, jouw zaak’ en bestaat uit vijf bijeenkomsten met elk een eigen thema. Naast theoretische kennis, worden dus ook vaardigheden zoals debatteren en lobbyen bij de gemeente verbeterd. Gastdocenten geven presentaties en uiteraard worden ook lokale politici en bestuurders uitgenodigd om ervaringen uit de praktijk te horen. Als afsluiting van de cursus bezoeken de deelnemers een raadsvergadering. Lees verder

 • Kerstwens - Groei of iets anders

  In onze gemeente is het goed wonen, de wegen en het groen liggen er netjes bij. Het openbaar vervoer is goed geregeld en met de Amsteltram die erbij komt in 2023 lijkt het zo goed als klaar. Het dorpscentrum begin na jarenlange discussies en uitstel eindelijk vorm te krijgen. Tegelijk is de afgelopen jaren het winkelcentrum Zijdelwaard getransformeerd in een prachtig en modern winkelcentrum voor de dagelijkse boodschappen. Lees verder

 • Betoog over de Begroting

  Onze fractievoorzitter heeft het imago opgebouwd van lange betogen, nu ik vanavond mijn collega Van Haren vervang wil ik gelegenheid aangrijpen het een keer wat korter te houden. Wij zijn van mening dat de begroting ook geen aanleiding geeft voor een lang betoog. Dus laten wij het college en de ambtelijke organisatie meteen het compliment geven voor de duidelijke en sluitende begroting. Hier mijn betoog beëindigen zou wel bijzonder kort zijn dus laat ik toch van de gelegenheid gebruik maken om op een aantal aandachtpunten in te gaan, waaronder VVD-klassiekers. Lees verder

 • Amendement de vervuiler betaalt.

  Tijdens de raadsvergadering van donderdag 7 november, heeft de VVD een Amendement ingediend over een gedifferentieerd tarief voor de afvalstoffenheffing in te voeren. Lees verder

 • Maandelijkse inloopspreekuur bij de VVD Uithoorn - de Kwakel

  Vanaf maandag 11 november houdt de VVD-fractie Uithoorn - De Kwakel één keer per maand een inloopspreekuur tussen 19:30 en 20:00 uur. Tijdens dit inloopspreekuur voorafgaand aan het fractieoverleg is iedereen welkom in het gemeentehuis met vragen, problemen en/of oplossingen. Het mag overal over gaan, zolang het binnen de gemeentegrenzen is op te lossen. Aanmelden is niet nodig en jouw onderwerp hoeft (nog) niet op de politieke agenda te staan. De volgende data van het inloopspreekuur zijn: 11 november, 2 december, 13 januari en 10 februari. Komt u ook langs? Lees verder

 • Beste minister, over groei van Schiphol valt nu niet te praten.

  In de speciale raadsvergadering over Schiphol op 17 oktober jl. heeft de VVD samen met Gemeentebelangen en CDA een motie ingediend die antwoord geeft op de brief van de minister aangaande groei van Schiphol naar 540.000 vluchten onder strikte voorwaarden. Lees verder

 • Betoog over Schiphol.

  Kijkend naar de uitkomsten van de recente bewonersconsultatie blijkt heel duidelijk dat voor onze inwoners de maat vol is betreffende de overlast van Schiphol. De enquête is veel ingevuld en volgens deskundigen is de uitkomst zeer representatief. Onze inwoners zijn de almaar toenemende overlast duidelijk zat en zien Schiphol steeds meer als een onbetrouwbare en asociale buurman. Lees verder

 • Start 200 jaar gemeente Uithoorn

  Vandaag was de feestelijke start van 200 jaar Uithoorn. Een jaar vol leuke evenementen in onze gemeente Lees verder

 • Hoe denkt u over Schiphol? Laat het ons weten.

  Op woensdag 18 september is er in de Thamerkerk van 17:30 uur tot 21:00 uur een gepreksavond, waar u gewoon kan binnen lopen als u met ons ingesprek wilt over Schiphol hoe en nu verder. De VVD Uithoorn - de Kwakel zal hier met 4 van de 5 raadsleden aanwezig zijn om u met u het gesprek aan te gaan over Schiphol. De VVD Uithoorn - de Kwakel hoort graag van u wat u wilt, verwacht & hoe u denkt over dit probleem. Lees verder

 • Betoog jaarrekening 2018.

  De VVD Uithoorn, de Kwakel concluderend, het resultaat van de Jaarrekening 2018 is een opsteker voor het college waard. Maar met de kadernota 2020 in de achterzak en de aankomende begroting in november, nog genoeg werk aan de winkel zou ik zeggen. Toch heeft de VVD Uithoorn, de Kwakel wel zorgen over enkele onderwerpen: Lees verder

 • Vandaag mag je weer STEMMEN

  Vergeet vandaag niet te stemmen. Ook de Europese verkiezingen zijn belangrijk & hebben invloed op je leven. Lees verder

 • 4 mei Herdenken & 5 mei Vieren

  Herdenken: In Nederland zijn het hele jaar herdenkingen van verschillende groepen oorlogsslachtoffers. Tijdens de Nationale Herdenking op 4 mei herdenken we alle slachtoffers samen. In bijna elke gemeente vindt een herdenking plaats. Vieren: In Nederland vieren wij op 5 mei de bevrijding van Nederland in 1945 en dat wij sindsdien in vrijheid leven. Lees verder

 • Voorlopige uitslag waterschapsverkiezingen 2019.

  Op woensdag 20 maart 2019 mocht u stemmen voor de waterschapsverkiezingen. U koos hier de leden van het algemeen bestuur van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht. De voorlopige uitslag is nu bekend. Dat betekent dat we weten hoeveel stemmen de partijen gekregen hebben. Lees verder

 • Voorlopige uitslag Provinciale staten verkiezingen.

  Gisteren hebben we weer gestemd. Voor de provinciale staten zijn de voorlopige uitslagen bekent en voor het waterschap zal deze vanmiddag bekent worden gemaakt. Lees verder

 • VERGEET NIET TE STEMMEN!

  VVD voor een sterk lokaal geluid. Provinciale staten: Nick Roosendaal Lijst 1 Nummer 13. Waterschap: Niels van Rijswijk Lijst 1 Nummer 04 Lees verder

 • Stem 20 maart VVD voor een sterk lokaal geluid.

  Niels van Rijswijk. Lijst 1 nummer 4. Uw lokale kandidaat voor het waterschap. Lees verder

 • Stem 20 maart VVD voor een sterk lokaal geluid.

  Nick Roosendaal Lijst 1 nummer 13 uw lokale kandidaat voor de provincie Noord-Holland. Lees verder

 • Nick Roosendaal en Niels van Rijswijk lokale VVD kandidaten voor provincie en waterschap.

  op Woensdag 20 maart zijn er weer verkiezingen dit keer voor zowel provinciale staten als voor het waterschap. Uw lokale kandidaten leggen uit waarom zijbkandidaat staan en waar zij zich voor gaan inzetten. Lees verder

 • Verkiezingsprogramma Waterschap Amstel Gooi en Vecht

  De VVD gaat voor droge voeten! Veilig wonen, beschermd door dijken of door andere maatregelen om hoogwatersituaties te voorkomen. Zorgen dat Nederland droog en veilig blijft is de belangrijkste waterschapstaak en staat altijd voorop wat betreft de VVD. Waterschappen hebben de plicht om mensen te beschermen tegen water. Waarbij altijd op zoek wordt gegaan naar innovatieve kansen als dit verbeteringen oplevert. Lees verder

 • Stem 20 maart op lijst VVD nummer 13 Nick Roosendaal

  Na 16 jaar actief te zijn geweest in de Gemeenteraad is Nick Roosendaal nu verkiesbaar voor de provinciale staten. Om onze regio te vertegenwoordigen in de provincie. Lees verder